Carmen Nguyen

@carmen

31 followers

1 following

Lớp học cộng đồng của Carmen Đối tượng: sinh viên năm 3 đến các bạn có kinh nghiệm <3 năm. Theo dõi Carmen và các lớp học về Sales và Business Development tại: https://www.facebook.com/Carmennguyen.13