Nghề Quant #No.32 

Speakers:
Date & Time
Mon, May 8 at 05:35 AM

Tài chính Định lượng: nghề Quant (Quantitative Finance)


Trao đổi với GS Phạm Hi-Đức, giám đốc chương trình Kỹ sư Tài chính, trường ECE Paris

  • Vì sao Quant quan trọng trong thị trường tài chính
  • Những câu chuyện ít được biết về nghề Quant
  • Yêu cầu của học, làm Quant
  • Tương lai của ngành Quant

Một số thuật ngữ trong podcast:

AI: Trí tuệ nhân tạo; ML: máy học; ngôn ngữ C, C++, Python, VBA, R

Trader: người giao dịch chứng khoán; mô phỏng Monte Carlo, Algo Trading (giao dịch bằng thuật toán), Lời/Lỗ (P/L: profit & loss), tự động hóa (bot, robotization)