Muốn content "high" phải nắm insight 

Speakers: Thuy Khanh Nguyen, Trung Nguyen
Date & Time
Fri, Jul 9 at 01:27 PM
Những Copywriter hay Content Writer giỏi là những người “tâm lý”. Vậy Insight là gì? Làm thế nào đào insight? Có bao nhiêu loại insight? Triển khai content từ insight như thế nào? Chúng ta hãy trò chuyện về chủ đề thú vị này nhé.