Người dẫn mối#1 - Gen Z & con đường trở thành Công Dân Quốc Tế  

Speakers: Kanta Nguyen, Tea Nguyen, Kate Tran, Elena Tran, Thinh Nguyen
Date & Time
Sun, Oct 17 at 01:26 PM
Digitalization tạo ra một thế giới phẳng và nghiêng 360 độ. Vậy Gen Z không còn là công dân của một nước mà hãy hướng đến một công dân Quốc tế hoá. Cần trang bị gì cho mình để trở thành một Công Dân Quốc tế? Hãy tham gia Talkshow và cùng khám phá!