Nói Thẳng #4: Performance Marketing - Untold Stories 

Speakers: Nguyễn Anh, Tùng Nguyễn
Date & Time
Wed, Oct 13 at 12:52 PM
Show này nói về: - Những lầm tưởng - Bộ ba “toolset - skillset - mindset” - Hoa hồng máu và nước mắt, chuyện khó nói ------ Show sẽ diễn ra lúc 20:00 thứ tư hàng tuần. Follow mình để cập nhật