Tại sao phụ nữ "nghèo"? | Money Master #3 

Speakers: Mina Chung
Date & Time
Wed, Mar 29 at 02:00 PM
Speaker: Mina Chung - Nhà sáng lập Money With Mina (Nền tảng truyền cảm hứng và mang lại an tâm tư do tài chính cho phụ nữ Việt Nam)