Talkshow tháng 3: Đọc sách - Nên chọn sách nào là phù hợp với nhu cầu hiện tại? 

Speakers: Thơ Thi
Date & Time
Sun, Mar 26 at 12:27 PM
Là một người khá mê sách, kế đến là một sinh viên khoa Văn, mình rất muốn chia sẻ quan điểm về việc Chọn & Đọc sách. Thế nên, mình quyết định mở Talkshow để bàn sâu hơn vấn đề này sau bài viết gần 5000 từ - "Sự nhiễu loạn của thị trường Sách hiện nay".