Trước giờ làm • 2 năm về quê 

Speakers: Nhat Nguyen
Date & Time
Wed, Apr 5 at 01:00 AM
23/3/2020, vợ chồng mình về quê sống, ngay trước khi dịch bùng lên. Có người tưởng vì dịch mà về, kỳ thực, đó là lựa chọn được cân nhắc và bàn bạc. 2 năm, tụi mình biết ơn quyết định ấy, và hôm nay kể lại cuộc sống ở Pleiku, 1 thành phố nhỏ ở Tây Nguyên.