FM9x #39|YÊU - Chu Tử (22) 🎧 The End 

Speakers: Ty Chuot
Date & Time
Tue, Mar 28 at 10:31 PM
..Vào năm 1963, tại Sài Gòn, một cuốn tiểu thuyết ra đời và được sự đón nhận quá nồng nhiệt của độc giả, nó biến thành một hiện tượng và mời các Bạn cùng nghe lại lần nữa với câu chuyện của Tác Giả này cho số phát sóng tiếp theo tại FM9x. Trân trọng!