Chia bill trong buổi hẹn hò đầu tiên - Nên hay không? | Love & Relationship #3 

Speakers: Mc Phương Thảo Đỗ
Date & Time
Wed, Mar 22 at 02:00 PM
Speaker: Chị Chim Công (MC Đỗ Phương Thảo)