MikiConnect #05: Cân bằng - kỹ năng hay đích đến? 

Speakers: Hằng Nguyễn, Le Phuong Anh, Quyen Pham, MikiStation MGC
Date & Time
Sun, Mar 26 at 01:16 PM
Sống "healthy balance" luôn là chủ đề được giới trẻ quan tâm. Làm sao để cân bằng cuộc sống công việc và vui chơi giải trí? Và liệu rằng Gen Z có phải là những người đang viết lại định nghĩa về cách sống cân bằng, cách sống “một cuộc đời đáng sống”?