Lắng lại…mà nghe SS3 #6 Trách Nhiệm Sống Thật Với Bản Thân 

Speakers: Nhã Nhi, Khải Đơn
Date & Time
Tue, Mar 28 at 12:53 PM
Chúng ta đóng nhiều vai trò trong cuộc sống này, mỗi vai trò đều có trách nhiệm riêng. Trách nhiệm với người A, B, C nhưng ta quên mất trách nhiệm với chính mình.