Vắc xin văn hoá #10: Truyền thuyết lên rừng cưỡi voi xuống sông đóng cọc 

Speakers: Nguyên Trang, Uy Le, Bao Khanh Nguyen, Vu Tien Dung, Việt Anh Nguyễn
Date & Time
Sun, Oct 17 at 02:58 AM
Muốn coi lên núi mà coi Coi Bà Triệu tướng cưỡi voi đánh cồng Bạch Đằng một trận giao phong Hoằng Thao lạc vía, Kiều Công nộp đầu