Sống YOLO nhưng đừng FOMO !  

Speakers: VOCO Center, Huyen Luu
Date & Time
Thu, Mar 23 at 02:40 PM
Chúng ta chỉ sống một lần trên đời, vậy sống sao cho đáng ? Để sau này nhìn lại không nuối tiếc về thanh xuân nhưng liệu có vì thế mà bản thân luôn sợ hãi sẽ bỏ lỡ “điều gì đó” ? Hãy cùng chị Huyền Lưu và anh Bình Đỗ chia sẻ về tuổi trẻ YOLO but not FOMO!