🎙🎶 OnStage #6: Ta lắng nghe ta 

Speakers: Ngọc Xuân Bùi Phạm, Linh Linhh Khánhh, Thanh NgPh, Thành Đoàn, Minh Khoa, James Nguyễn
Date & Time
Sat, Apr 1 at 01:25 PM
Đêm nhạc tưởng nhớ 22 năm ngày mất của cố Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nhớ Trịnh, đọc Trịnh, nghe Trịnh và cùng trò chuyện về Trịnh.