🎶 /một bài hát buồn/ người con gái ta thương 

Speakers: Trung Nguyen, Thanh sang Nguyễn
Date & Time
Wed, Oct 20 at 01:00 PM
🎵 chiếc room âm nhạc gửi tặng đến các bạn nữ trên OnMic nhân dịp Ngày Phụ Nữ Việt Nam 👸🏻 ♥️ hãy đến và nhận lấy nhiều bất ngờ!