Nếu bạn là Business Owner bạn nên thuê hay mua nhân sự? 

Speakers: Thanh Trúc - Nam, Carmen Nguyen
Date & Time
Thu, Mar 23 at 01:56 PM
"Mua nhân sự cứng hay thuê nhân sự ngoài luôn là câu hỏi đầu tiên mà các business owner tự hỏi. Theo bạn, với vai trò là business owner, bạn sẽ chọn mua hay thuê nhân sự? Cùng tụi mình chia sẻ nhé. Đối tượng: các bạn quan tâm đến việc trở thành busines