Carmen làm BD 2: Em muốn làm BD thì phải làm sao? 

Speakers: Carmen Nguyen, Thanh Trúc - Nam
Date & Time
Thu, Mar 30 at 01:55 PM
Rất nhiều bạn inbox hỏi Châu Carmen về việc muốn làm BD (business development) thì cần phải học gì và làm ra sao. Để giải đáp chung thì Châu Carmen sẽ chia sẻ trong buổi onmic này nha!