CÙNG HỌC CHIÊM TINH #22 | TIẾN TRÌNH CUNG ĐẤT ⛰ 

Speakers: Thành Bùi, Anh ANh
Date & Time
Sat, May 6 at 01:53 PM
Trong Chiêm Tinh có 3 Cung Hoàng Đạo thuộc nguyên tố Đất: Kim Ngưu, Xử Nữ, Ma Kết. Trong Talk #22, chúng ta sẽ cùng mạn đàm về đặc trưng và thuộc tính tương quan giữa nhóm nguyên tố Đất với nhau.