CÙNG HỌC CHIÊM TINH #19 | TIẾN TRÌNH CUNG LỬA 🔥 KHƠI NGUỒN SỨC MẠNH 

Speakers: Thành Bùi
Date & Time
Sat, Apr 8 at 01:55 PM
Trong Chiêm Tinh có 3 Cung Hoàng Đạo thuộc nguyên tố Lửa: Bạch Dương, Sư Tử và Nhân Mã. Trong Talk #19, chúng ta sẽ cùng bàn luận về tính tương quan, liên kết giữa 3 cung này với sự phát triển năng lực hành động, ra quyết định của mỗi cá nhân.