Vừa học vừa đi làm, mình đã đạt 9.7 Báo cáo thực tập và 9.1 Khoá luận tại FTU2 như thế nào?  

Speakers: Na Nguyen, Nghi Vo
Date & Time
Sat, Jul 3 at 12:29 PM
“Có áp lực thì mới có kim cương” nhưng các bạn SV cũng cần kết hợp 1 số chiến thuật để đạt được mức điểm bling bling ✨ trong các bài báo cáo, khoá luận tại trường Đại Học nè, tận dụng nó để tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng hoặc săn học bổng!! Follow me Na