🎶🎙OnStage Special #5: Nên chúng mình yêu nhau 

Speakers: Ngọc Xuân Bùi Phạm, Annie Nguyen
Date & Time
Thu, Feb 16 at 01:59 PM
Đêm thơ nhạc cất lời. Khi tình yêu đã đến, ở lại và đi qua nơi trái tim người. Ngày nào mình cần có nhau thương cho dài lâu...