Chúng ta của... mùng pỏn Tết  

Speakers: Holly Nguyen
Date & Time
Wed, Jan 25 at 03:00 PM
Tới hôm nay mấy pà coi được mấy phim Tết rồi? Ăn được bao nhiêu, thua bao nhiêu trên sòng rồi? Đi chúc Tết thăm hỏi được hết nhà họ hàng bà con cô bác chưa?