TWM #11: 999 Bức Thư gửi Chính Mình (371-561) 

Speakers: Pham Quoc Tuong Lam, Tân Phạm, Tân Đỗ Duy, Minh Toàn Bùi Phạm, Xuân Vương, Phương anh Võ, Bui Thi, Xuyen Chu, C N, Navie Gạo
Date & Time
Tue, Jan 31 at 06:00 AM
Talk With Me (TWM) - Cuộc sống vốn dĩ bon chen, có những lúc bạn cần “Thay lời muốn nói” hoặc “Tâm sự với người lạ”. TWM sẽ lắng nghe và giúp bạn giải đáp mọi điều trong cuộc sống.