[Nói đi đừng ngại] Chia sẻ kinh nghiệm nhận phòng  

Speakers: Huỳnh Quế Mai
Date & Time
Wed, Dec 14 at 07:56 AM
Đây là tập đầu trong những postcard của Mai Mic. Tập đầu tiên mình muốn lắng nghe kinh nghiệm của các bạn trong việc book phòng khách sạn khi đi du lịch.