sau Chia tay: từ Tan vỡ đến Chữa lành 🍃 

Speakers: Mun Mun, Nguyễn Thị Thảo My
Date & Time
Wed, Dec 7 at 01:55 PM
chia tay luôn là một điều có mặt sự đau khổ, dù cho đó là cuộc chia ly tốt đẹp nhất. chia tay, tan hợp-hợp tan nhưng khi chúng ta chia tay và ý thức nó bằng tình thương, sau đó sẽ ra sao? cùng join talk này với tụi mình để trao nhau những cái ôm nha