Vũ trụ của Neumann: No.9 - Human Beings Trực giác... 

Speakers: Duy Nguyen, Mia Phạm, Hương Trần, My Trà, Trúc Nguyễn, nguyễn nhật thành
Date & Time
Fri, Nov 25 at 03:01 PM
Khó nghe - Hãy cân nhắc trước khi vào ! Quy tắc 3 Không: - Không ghi âm - Không phán xét - Không khuyên bảo