#NHTKCN Người Hỏi Tôi Kể Chuyện Nghề - Lĩnh vực Marketing 

Speakers: Dung Lâm, Nguyen Thi Thu Hao, Dự Án Meet to Read, Pham Nhi, Mang Anh Nguyên
Date & Time
Sun, Nov 27 at 12:30 PM
Người Hỏi Tôi Kể Chuyện Nghề là chuỗi các buổi talkshow về chuyện trong nghề. Lĩnh vực Marketing sẽ chào đón 2 diễn giả: Nguyễn Thị Thu Hảo - COO Gigan Training Center, Marcom Manager Gigan JSC Mang Anh Nguyên - Từng là Brand Manager FrieslandCampina VN