#NHTKCN Người Hỏi Tôi Kể Chuyện Nghề - Lĩnh vực Nhân sự 

Speakers: Nguyễn Thị Thu Thảo, Tien Dang, Thanh Do, Kim Dư Huỳnh, Dự Án Meet to Read
Date & Time
Sat, Nov 26 at 12:47 PM
Người Hỏi Tôi Kể Chuyện Nghề là chuỗi các buổi talkshow về chuyện trong nghề. Lĩnh vực Nhân sự sẽ chào đón 3 diễn giả: Đặng Ngọc Tiến - HRBP Jolibee Việt Nam Huỳnh Kim Dư - Associate HR Manager MAX Education Đỗ Thị Thành - HR Manager BVIS Hà Nội