Mina Chung on Retirement: Trước & Sau Nghỉ Hưu Cần Chuẩn Bị Gì? 

Speakers: Mina Chung
Date & Time
Fri, Sep 24 at 11:54 AM
Bạn thuộc nhóm FIRE muốn nghỉ hưu lúc 40 tuổi? Bạn có biết con số nghỉ hưu mình cần đạt? Hay chuyện nghỉ hưu còn quá xa để bạn nghĩ đến? Thực tế tất cả chúng ta đều phải đối mặt với nó, thế thì những ai bắt đầu sớm sẽ thành công hơn. Cùng thảo luận nhé!