Bao lâu chưa nói về những nỗi niềm cô đơn | BLCN#2 

Speakers: Annie Nguyen, Đông Phong Lữ, OnMic Official, Minh Giải
Date & Time
Fri, Nov 25 at 01:21 PM
Chúng ta - thế hệ của sự cô đơn, phải chăng bên ngoài càng "nhộn nhịp", thì bên trong nỗi cô đơn lại càng nhân rộng hơn? Cùng host Lữ Đông Phong và Sư Minh Giải (Tu Sĩ chùa Huyền Không, Huế) nói về "những nỗi niềm cô đơn" nhé