Sẽ lành #05 - Nhà là ..... 

Speakers: Cẩm Nguyên, Vui Lên, Na Le, Lâm Nhi
Date & Time
Sat, Nov 26 at 11:55 AM
Với bạn, NHÀ là gì? NHÀ là nơi ấm áp để trở về, nhưng có khi là sự cách ngăn không chỉ về địa lý, mà còn là sự mất kết nối với gia đình Sẽ lành 05 là chuyến trở về NHÀ qua những câu chuyện được kể, ẩn chứa nhiều cảm xúc, suy nghĩ, và nỗ lực gần lại nhau.