CÙNG HỌC CHIÊM TINH #6 | GIẢI MÃ TÌNH YÊU 

Speakers: Thành Bùi
Date & Time
Sat, Nov 26 at 01:53 PM
Nhu cầu yêu và được yêu là khát vọng của mỗi người. Tuy nhiên với mỗi Cung Hoàng Đạo lại có những cách biểu lộ tình yêu khác nhau. Trong Talk #6, chúng ta sẽ cùng chia sẻ về phẩm chất của mỗi Cùng Hoàng Đạo trong tình yêu.