S3E3 Nghề Nghiệp, Cộng Đồng và Cân Bằng Cuộc Sống - Phỏng vấn cùng Shark Thái Vân Linh 

Speakers: Tú Bùi
Date & Time
Thu, Nov 10 at 03:00 AM
Đây là video trong chuỗi series Thăng Tiến Như Chuyên Gia cùng với chị Thái Vân Linh mà trong đó mình chia sẻ một số khía cạnh về kinh nghiệm nghề nghiệp, xây dựng cộng đồng và cũng như việc cân bằng cuộc sống gia đình như thế nào để có thể làm việc được nhiều hơn, hiệu quả hơn.