THỰC TẬP CÓ LƯƠNG HAY KHÔNG LƯƠNG ? 

Speakers: VOCO Center, Huyen Luu, Quế Anh Lê
Date & Time
Thu, Nov 17 at 01:55 PM
Thực tập KHÔNG LƯƠNG để học hỏi và thăng tiến nhanh hay thực tập CÓ LƯƠNG nhưng cơ hội tiến triển không nhiều ? Đây có lẽ là băn khoăn của không ít bạn sinh viên. Tham gia ngay Talkshow lúc 9PM thứ 5 để lắng nghe góc nhìn của nhà tuyển dụng và sinh viên.