RÌ VIU Random: Ê, ở SG cafe nào bán món uống nóng ngon? 

Speakers: Holly Nguyen
Date & Time
Tue, Nov 15 at 04:00 AM
Menu món lạnh thì ở đâu cũng đa dạng, nhưng mà bà dà này có rất ít sự lựa chọn khi cần uống món nóng. Nhiều khi đang cảm, đau họng mà vào quán ngoài cafe sữa nóng ra không còn món gì nóng để uống!