Vắc xin văn hoá #54: Đế quốc Đại Nam 

Speakers: Nguyên Trang, Dũng Trần, Vu Tien Dung, Bao Khanh Nguyen
Date & Time
Mon, Nov 14 at 01:59 PM
Thời kỳ lãnh thổ rộng lớn nhất, và cũng là giai đoạn hùng mạnh cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam.