CEO ZEE Quân Ngọc: Chất "lifestyle" tạo ra thương hiệu có gu và dẫn đầu xu hướng 

Speakers:
Date & Time
Sun, Oct 23 at 02:00 AM
Trong thời đại số, khi hành vi của khách hàng thay đổi, thương hiệu cần tận dụng chất liệu “lifestyle” để biến sản phẩm trở nên khác biệt, đẳng cấp và dẫn đầu xu hướng. Là agency tiên phong về lifestyle đã thổi hồn “gu” và “chất riêng” cho rất nhiều thương hiệu lớn, ZEE Agency đã giúp thương hiệu thăng hạng như thế nào? Trong talkshow lần này, anh Quân Ngọc - CEO ZEE Agency sẽ chia sẻ về tầm quan trọng của yếu tố lifestyle đối với thương hiệu và tinh thần genZEE đã giúp “style up" thương hiệu ra sao.