Chạm phát người yêu #04 - Năm ngôn ngữ tình yêu 

Speakers: Cẩm Nguyên, Võ Trang, Son Pham, Huy Âu Vĩnh
Date & Time
Sun, Oct 30 at 11:57 AM
Chúng ta đón nhận và thể hiện tình yêu bằng nhiều cách: nói lời yêu thương, những món quà gửi gắm, cử chỉ âu yếm, dành thời gian ở cạnh nhau.. Dù là cách nào thì hiểu được ngôn ngữ tình yêu của nhau để giao tiếp, sẽ khiến tình yêu dễ thương hơn rất nhiều