Bán nửa cân than chuyện tình cảm cá nhân 

Speakers: ✌️ 🤙
Date & Time
Sat, Sep 2 at 11:00 AM
Tin rằng tình yêu có thật nhưng không tin mình hợp với chuyện yêu đương. Dây dưa nhưng không dám chính thức. Không rung động lại muốn có người yêu. Rốt cuộc suy nghĩ của mình về chủ đề này là như thế nào.