Bán nửa đồng than về các mối quan hệ  

Speakers: ✌️ 🤙
Date & Time
Sat, Sep 23 at 11:00 AM
Mình e ngại có thêm mối quan hệ mới, cảm thấy sợ khi mối quan hệ trở nên thân (nhanh), lo lắng khi cảm thấy có vài sự mâu thuẫn, bối rối để duy trì kết nối với mọi người. Ngồi lại để tìm vấn đề trong suy nghĩ của mình sai ở đâu.