📚BOOK EVERYDAY: Đại dịch tâm lý thời hiện đại #2 (kết) (Nghị Quế) 

Speakers: Mady Zane
Date & Time
Wed, Sep 28 at 12:45 PM
Đại dịch tương lai mà nhân loại đối mặt không phải Covid, mà là trầm cảm-căn bệnh phát sinh từ đời sống hiện đại nhiều âu lo, không hòa hợp với quy luật tự nhiên, lây lan mạnh mẽ qua mạng xã hội. Cuốn sách này giúp bạn đối diện với sự thật và tự chữa lành