Nói thẳng #1: Chào sân Onmic! Bàn về nghề Thẩm Định Giá - KD Bất Động Sản - Digital Marketing 

Speakers: Khôi Diệp Minh, Duyen La, Nguyễn Anh
Date & Time
Wed, Sep 22 at 12:47 PM
"Nói thẳng" show - những câu chuyện thật trân về cuộc sống trên góc nhìn của mình và đồng bọn. Trong số đầu tiên, mình gặp lại hai người bạn cùng xuất thân từ UFM (Đại học Tài chính - Marketing) để bàn luận chuyện ngành chuyện nghề Hẹn gặp mọi người!