CRYPTO TALK: Game NFT 2.0 - Bình mới rượu cũ? 

Speakers: Nguyên Trần, Andy Duong
Date & Time
Sat, Sep 24 at 02:00 PM
Xu hướng Gamefi hiện tại đang thoái trào sau hơn một năm tăng trưởng phi mã. Liệu trong tương lai, sẽ có những thay đổi gì trong lĩnh vực Game NFT? Hãy cùng anh Dương Hải từ DGG Network bàn luận về xu hướng Game NFT 2.0 trong thời gian tới.