Sắp Xếp Mọi Thứ Vân Vân Trong Ngày 

Speakers: Nhã Nhi, Vu Tien Dung
Date & Time
Tue, Sep 27 at 12:59 PM
Học cách phân loại, sắp xếp thứ tự và thời gian cho những công việc, đầu việc trong ngày là một kỹ năng quan trọng giúp cho cuộc sống trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn!