Vào BỜ, tránh LỐC, tạo TREND #1: Rich kids tự thân | Chuyện giờ mới kể 

Speakers: Tom Duy, Sơn Lê, Trí Lê
Date & Time
Fri, Sep 23 at 12:46 PM
Tối rảnh nên lên tâm sự nỗi lòng của các KOL lĩnh vực crypto-blockchain trong hành trình LẾT LÊN Rich kid!