AD FRAUD 101 - How Your Advertising Budget (Probably) Been Scammed? 

Speakers: Vo Patrick, AppROI Growth Marketing Agency, Hoàng Dương
Date & Time
Tue, Sep 27 at 12:50 PM
Thuật ngữ Ad Fraud ngày một phổ biến. Vậy Ad Fraud là gì? Ad Fraud có thực sự tồn tại không? Đồng hành cùng tập 3 lần này, chính là anh Patrick Võ đến từ team AppsFlyer sẽ đưa ra góc nhìn khái quát và dễ hiểu nhất về vấn đề này nhé!