No More Trầm Cảm 

Speakers: Mun Mun, Thảo Đặng, Tạ Trang
Date & Time
Wed, Sep 28 at 01:47 PM
chấm dứt series trầm cảm. chấm dứt chuỗi ngày trầm cảm. chấm dứt toàn bộ sự trầm cảm mệt mỏi này. How? Bằng cách nào? hãy join talk số này cùng chúng mình để “tạm biệt” hoàn toàn cái gọi là “trầm cảm” nhé 💪🪴