ĐANG LÀ #4: Bạn có đủ dũng cảm để tin vào chính mình? 

Speakers: Võ Hoàng Lập, Nguyễn Thị Diễm Phi, Andy Nguyen
Date & Time
Thu, Sep 15 at 02:29 PM
Dũng cảm không hẳn là làm những chuyện người khác không dám làm. Dũng cảm đầu tiên là đủ can đảm chấp nhận chính mình, yêu thương con người thật sự của mình và tin vào năng lực, ước mơ và trực giác của chính bản thân mình.