Bình đẳng, nội lực yêu và sống  

Speakers: Van Anh Do, Tran Trang, Ha Minh Loan
Date & Time
Sat, Aug 27 at 12:59 PM
Là cuộc trò chuyện thứ 3 với khách mời là travel blogger và photographer - Anh Tâm Bùi. Lần này, với chủ đề đi sâu vào giá trị bên trong của nội tâm để chúng ta cùng nhau có thêm sự lắng đọng và khoảng lặng cho những điều mà mỗi người vẫn tìm kiếm.